Danh Sách Khóa Online Tại Udemy Độc Giả PhamHaiNam.com Đã Đăng Ký Học

Danh sách khóa học online tại Udemy

Dưới đây là danh sách tổng hợp các khóa học mà độc giả của blog phamhainam.com đã đăng ký học tại sàn Udemy.

Danh sách này là một gợi ý cực kỳ tốt khi mà lượng khóa học trực tuyến khổng lồ khiến mọi người khó chọn vô cùng.

Độc giả của chúng tôi đều có chung mối quan tâm: mong muốn liên tục nâng cao kỹ năng quản lý dự án, lập trình, tiếng Anh, tư duy kinh doanh… để phát triển sự nghiệp.

Chứng chỉ PMI

PMP Exam Prep Seminar - Pass the PMP on Your First Attempt

PMP Exam Cram Session - PMBOK Guide, 6th Edition

PMP Exam Simulator 6th Edition

PMP Certification v6: 2 PMP Exams & Detailed PMP Math 13pdus

PMP Certification Exam Prep Course 35 PDU Contact Hours/PDU

CAPM Exam Prep Seminar - PMBOK Guide, Sixth Edition

PMI-ACP Practice Exams - PMBOK 6

PMI-ACP Certification Exam Prep 21 PDU Course

Chứng chỉ Scrum

Scrum Master Certification Preparation & 240+ Prep Questions

Scrum Product Owner Certification Prep & 160+ Prep Questions

Học quản lý dự án

Beginning Project Management: Project Management Level One

The Project Management Course: Beginner to PROject Manager

Learn JIRA with real-world examples (+Confluence bonus)

Microsoft Project ALL: BEGINNER to EXPERT 10 Projects 9 PDU

Website design, lập trình

Visual Design for Web Designers, UI Designers & Developers

The Complete Sketch 5 Course - Design Apps & Websites

Workflow of Modern Web Design from Wireframes to Style Guide

The Web Developers Bootcamp HTML5, CSS3, JavaScript

Learn Plugin Development in WordPress By Building Projects

WordPress Development - Themes, Plugins & Gutenberg

Learn Python Programming Masterclass

100 Days of Code - The Complete Python Pro Bootcamp for 2021

The WpFASTER WordPress Speed Optimization Master Course

The Ultimate MySQL Bootcamp: Go from SQL Beginner to Expert

Học MBA, English...

MBA in a Box: Business Lessons from a CEO

IELTS Band 7+ Complete Prep Course

PMP Quiz Free

Trả lời