Top Khóa Học Quản Lý Dự Án Dành Cho PM

Hiện tại, tiêu chuẩn mới về Project Manager đã được PMI đưa ra: PMI Talent Triangle (Tam giác tài năng). Vậy để đạt được, PM cần tham gia các khóa học quản lý dự án như thế nào?

PMI Talent Triangle là gì?

Một project manager chuyên nghiệp sẽ cần hội đủ cả 3 tiêu chí:

  • Project management (quản lý dự án)
  • Leadership (lãnh đạo đội nhóm)
  • Business (kinh doanh)

Mỗi mục lại bao gồm rất nhiều kỹ năng mà mình cũng đã chỉ ra chi tiết tại bài viết này.

Với mục đích giúp các PM dần tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào trên thế giới đều mong muốn, dưới đây là danh sách chọn lọc các khoá học quản lý dự án cho project manager đã phân loại theo 3 tiêu chuẩn như trên.

Khoá học quản lý dự án sử dụng tiếng Anh

Khoá học quản lý dự án sử dụng tiếng Việt