Tại bài viết “Giải mã Project Manager – Anh là ai?“, mình có chia sẻ tiêu chuẩn mới về Project Manager do PMI đưa ra: PMI Talent Triangle (Tam giác tài năng)

Theo đó, một project manager thời công nghệ cao & cạnh tranh khốc liệt sẽ cần hội đủ cả 3 tiêu chí:

  • Project management (quản lý dự án)
  • Leadership (lãnh đạo đội nhóm)
  • Business (kinh doanh)

Mỗi mục lại bao gồm rất nhiều kỹ năng mà mình cũng đã chỉ ra chi tiết tại bài viết này.

Dưới đây là danh sách các khoá học hay dành cho project manager đã phân loại theo 3 tiêu chuẩn như trên.

Mục đích để giúp các PM dần tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào trên thế giới đều mong muốn.

Khoá học tiếng Anh (Sàn Udemy)

Khoá học tiếng Việt (Sàn Unica)