Các Khoá Học Quản Lý Dự Án Chọn Lọc Cho Project Manager

Tại bài viết “Giải mã Project Manager – Anh là ai?“, mình có chia sẻ tiêu chuẩn mới về Project Manager do PMI đưa ra: PMI Talent Triangle (Tam giác tài năng)

Theo đó, một project manager thời nay sẽ cần hội đủ cả 3 tiêu chí:

  • Project management (quản lý dự án)
  • Leadership (lãnh đạo đội nhóm)
  • Business (kinh doanh)

Mỗi mục lại bao gồm rất nhiều kỹ năng mà mình cũng đã chỉ ra chi tiết tại bài viết này.

Với mục đích giúp các PM dần tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào trên thế giới đều mong muốn, dưới đây là danh sách chọn lọc các khoá học quản lý dự án cho project manager đã phân loại theo 3 tiêu chuẩn như trên.

Khoá học tiếng Anh

Khoá học tiếng Việt