Giải Pháp Hỗ Trợ Tự Động IFTTT

Bạn đang sử dụng rất nhiều ứng dụng hay dịch vụ như Skype, Facebook, Slack, Trello, Google Drive…Hãy thử hình dung nếu có thể “liên kết” chúng được với nhau sẽ tiện lợi như thế nào? IFTTT giúp bạn làm được việc này. Bài viết này cùng tìm hiểu giải… Read More

TOP 3 Dịch Vụ VPN Tốt Nhất 2019 Dành Cho Cá Nhân

Nếu muốn truy cập ẩn danh thông qua đổi địa chỉ IP, sử dụng VPN là giải pháp được tất cả các chuyên gia khuyên sử dụng. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ VPN uy tín không hề đơn giản. Bài viết này, mình sẽ chọn ra 3 dịch vụ VPN tốt nhất theo đánh giá cá nhân để Bạn có thể tham khảo.

Read More